School Organization

PENGETUA
Pn Rahimah binti Mohamed

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Pn Hjh Norol Kamar binti Nordi

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)
En. Wan Shaiful Akmar bin Mohammad Idris 

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Pn Hjh Noor A’lauyah binti Meor Ahmad

Ketua Bidang
Pn Norhayati binti Hj Dahalan (Bahasa)
Pn Hjh Arba’atun Adawiyah binti Mohd Zabidi (Sains)
Pn Hjh Zaitun binti Zulkifli (Vokasional Teknik)
Pn Zuraidah binti Ibrahim (Kemanusiaan)

Advertisements