Prinsip Akaun

Nota Ringkas

Perbezaan antara simpan kira dengan perakaunan.

Simpan kira Perakaunan
Simpan kira merupakan peringkat awal dalam proses perakaunan Perakaunan merupakan proses perekodan maklumat akaun yang seterusnya
Simpan kira ialah merekod urus niaga dengan teratur dan tepat secara sistem catatan bergu Perakaunan meliputi kerja merekod, mendaftar, mengklasifikasikan dan menganalisis
Ia merupakan satu aspek kecil dalam proses perakaunan Ia merangkumi bidang yang lebih luas
Kerja simpan kira ialah satu proses yang mekanikal dan rutin Kerja perakaunan adalah lebih rumit dan memerlukan pengetahuan yang profesional

Perbezaan antara organisasi perniagaan di Malaysia.

Bil. Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Berhad
1 Dimiliki oleh seorang pemilik sahaja Dimiliki oleh dua hingga dua puluh orang pekongsi Dimilik oleh ramai pemilik syer
2 Modal sedikit Modal sederhana Modal banyak
3 Perniagaan mudah ditubuhkan Pembentukan agak mudah. Ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961 Penubuhan adalah rumit. Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965.
4 Dikawal dan diuruskan oleh seorang pemilik Diuruskan oleh beberapa pekongsi aktif Pengurusan dilaksanakan oleh lembaga pengarah
5 Liabiliti tidak terhad Liabiliti tidak terhad Liabiliti terhad kepada nilai syer
6 Pemilik mendapat semua untung Keuntungan dikongsi antara pekongsi mengikut perjanjian Keuntungan dibahagi kepada pemegang syer dalam bentuk dividen
7 Kos pengendalian rendah Kos pengendalian sederhana Kos pengendalian tinggi
8 Contoh: kedai runcit, klinik, bengkel kereta Contoh: Restoran, Pasar raya, firma guaman, firma akauntan Contoh: kebanyakan perusahaan besar seperti Sime Darby Berhad

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s